1. Thông số cơ bản biến tần VFD-C2000: (Quick Setup)
Nguồn của tần số chính (00-20)
Nguồn hoạt động (00-21)
Phương pháp dừng (00-22)
Tần số hoạt động cực đại (01-00)
Thời gian tăng tốc (01-12)
Thời gian giảm tốc (01-13)

 

Các thông số thể được cài đặt theo 2 cách:

  - Thao tác trên bàn phím của biến tần

  - Thông qua cổng truyền thông RS485

 

cai-dat-bien-tancai-dat-thong-so

 

2. Nhóm thông số biến tần VFD-C2000:
Nhóm 0: thông số điều khiển
Nhóm 1: thông số bản
Nhóm 2: thông số ngơ vào/ngơ ra số
Nhóm 3: thông số ngơ vào/ngơ ra tương tự
Nhóm 4: thông số chạy đa cấp tốc độ
Nhóm 5: thông số động
Nhóm 6: thông số bảo vệ
Nhóm 7: thông số đặc biệt
Nhóm 8: thông số PID, chức năng cao cấp
Nhóm 9: thông số truyền thông
Nhóm 10: thông số hồi tiếp tốc độ
Nhóm 11: thông số điều khiển cao cấp

nhom-thong-so-bien-tan

 

Nguồn dữ liệu: Pḥng kỹ thuật - Công Ty TNHH Tự Động Hóa I.S.C

Hotline: 090 984 1025