1. Mô tả hệ thống dùng PLC biến tần:

  Dùng tính năng PLC trong VFD-C2000 để điều khiển motor cấp liệu theo ḍng tải trong máy trộn công nghiệp.

Nhấn Run bồn trộn hoạt động.
Tốc độ trộn được chỉnh bằng biến trở ngoài.
Motor cấp liệu chạy khi ḍng tải < ḍng cài đặt.
Motor cấp liệu ngưng khi ḍng tải > ḍng cài đặt.
Nhấn Stop, motor cấp liệu ngưng trước, sau thời gian T, bồn trộn sẽ ngưng.
Trong quá tŕnh hoạt động, khi biến tần xảy ra lỗi sẽ xuất tín hiệu cảnh báo ra ngoài.

Ung-dung-PLC-bien-tan

2. Sơ đồ kết nối:
Run: chạy hệ thống
Stop: dừng hệ thống
Biến trở ngoài: chỉnh tốc độ bồn trộn
Conveyor enable: điều khiển cấp liệu
Alarm signal: báo sự cố biến tần
Emergency: dừng khẩn cấp

Ket-noi-PLC-bien-tan

3. Chương tŕnh PLC:
• Reset các tham số:

Chuong-trinh-PLC-1

• Chạy và dừng hệ thống:

Chuong-trinh-PLC-2

• Điều khiển motor trộn:

Chuong-trinh-PLC-3

• Điều khiển motor cấp liệu, cảnh báo:

Chuong-trinh-PLC-4

4. Ư nghĩa câu lệnh lập tŕnh:
Lệnh đọc thông số từ biến tần
 Chuong-trinh-PLC-6
Lệnh xuất tần số cho biến tần
 Chuong-trinh-PLC-7
Lệnh so sánh miền

Chuong-trinh-PLC-7

Nguồn dữ liệu: Pḥng kỹ thuật - Công Ty TNHH Tự Động Hóa I.S.C

Hotline: 090 984 1025