Bộ điều khiển cảm biến đa chức năng 
PA10 Series 
Bộ điều khiển cảm biến đa chức năng
 Bộ điều khiển cảm biến 
PA-12 Series 
Bộ điều khiển cảm biến